stalgus

stalgus
stalgùs, -ì adj. (4) , NdŽ, 1. Kos54, MitI233(Šd), L, Rtr, Š, Ser, Sdb, Brž, LTR(Ob), Sl pamėgęs skanumynus, smalstus: Stalgùs vis pasižiūrės ir paragaus – nieko nuo jo nepaslėpsi Šmn. Nebūk teip labai stalgùs, bet valgyk, kas padėta Lnkv. Labai stalgùs prie sviesto, prie cukraus J.Jabl. Tokio stalgaũs vaiko kito tokio turbūt nėra Kair. Ta karvė labai stalgì, teip įjunko į burokus Pkr. Labai stalgì katė, nieko negal palikt neužrakinus Žg. Stalgios katės uodega ilga LTR(Kp). Stalgì kaip ožka ant žilvičio Lnkv. Nebūk stalgì kaip katė Rz. 2. Žml, Skrb, Kpr, RdN daug norintis, geidžiantis, godus: Veršis godus gerti, t. y. stalgùs, gašlus JI455. Kiti žmonės labai stal̃gūs, negali išturėt, ką pamatę Šl. Ji labai stalgi ant visa ko Pl. Tu teip an dviračio stalgùs Všn. Stalgùs ant pinigų Brž. Jonas stalgùs prie mergų Všk.
stal̃giai adv. : Nosis stalgiai traukė malonų žibučių kvapą . Stal̃giai žiūrėti NdŽ. Stal̃giai negrobk M.Unt.
3. Sut, BzB325 griežtas, atkaklus, įžūlus, išdidus: Stalgùs, toks jau jo būdas Drsk. Stalgi iki šiol Samadžiukė, išgirdus šituosius žodžius, iš sykio kaip ir subliuško V.Piet. Ir aš tokius stalgius delnais pelenuosna sutrintau ir vėju paleistau V.Krėv. Anys nepamesdavo savo darbų nei savo pikto (viršuje stalgaus) gyvenimo BBTeis2,19. Širdis yra daiktas stalgus BBJer17,9.
stal̃giai adv.; Sut, V.Piet: Nekalbėkiat taip stalgiai BBPs75,5. Stalgiai ir rūstai atsisako [ateiti] BPII211. stalgỹn adv. NdŽ: Kas čia ir bus iš tavę: tolyn vis eini stalgỹn, nebegaliam apsigint Krs.
4. NdŽ atsparus, nelankstus, sustiręs: Viršūnės pušelių aukštųjų … stalgios, nelinksmos A1885,102. 5. stiprus: Nesa puikieji stengiasi prieš mane ir stiprieji (paraštėje stalgi) tyko dūšios mano BBPs54,3.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • stalgus — stalgùs, stalgi̇̀ bdv. Keliáujantys šienpjoviai̇̃ stal̃gūs prie dárbo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • stalgi — stalgùs, stalgi̇̀ bdv. Keliáujantys šienpjoviai̇̃ stal̃gūs prie dárbo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • godus — godùs, ì adj. (4) K kuris per daug nori, gobšus, gobus: Veršis godùs gerti, t. y. stalgus, gašlus J. Garbės godus MŽ. Be galo jis godus pinigams J.Jabl. Šykštuolis godus ant pinigų B. Pons ... labai buvo godus ant turtų BsMtII9. Bitė yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grambus — grambùs, ì adj. (4) kuris grambosi, ieško maisto, smilus, stalgus: Gera buvo merga, tik baisiai grambì – ką pasidėsi, tujau suės Vvr.Tokį grambų katiną reik pakarti Als …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saldumas — saldùmas sm. (2) K, Rtr, saldumas (1, 3a) 1. H, R347, N → saldus 1: Vienokis saldùmas abejų uogų Dglš. Gira jau rūgsta, tik saldumo trūksta K.Bor. Nu, panašu, kad medaus yra, i gana: saldùmas toks, kad nepridėsi (nepalyginsi su kitais) Mžš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailis — 2 smaĩlis, ė smob. (2) 1. kas smailus, smailiu galu: Paieškok smaĩlio peilio, skersme paršioką Ds. Batai gražūs, toki smaĩliai Mrj. 2. kas smailus, stalgus, smaližius: Jautis smaĩlis, negal ano nuturėti su banda Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailus — smailùs, ì adj. (4) 1. Lex82, R, Sut, I, K, M, LL62,232, Rtr į galą smarkiai sulaibėjęs; pršn. bukas: Smailùs galas baslio, t. y. nusmailytas J. Šernų smaĩlūs snukiai Žln. Dantes kai kiškio smaĩlūs Plš. Pempelės y[ra] labai gražus nutaškotas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalkstus — smalkstùs, ì adj. (4) Š, Šmn, LD194(Ppl); Kos56 1. An, Sv kuris mėgsta gerai ir skaniai pavalgyti ar paėsti, stalgus, godus: Smalkstùs katinas ir kamine atranda lašinius Ds. Jų dvylė labai smalkstì: vis išlindus kur gardžiau paėst Skp. Ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalsokas — smalsokas, a adj. (1) 1. gana smalsus, norintis viską žinoti: Moterys yra smalsokos rš. 2. gana stalgus, smilus: Smalsokas katinas – landžioja po puodynes Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalstus — smalstùs, ì adj. (4) 1. Š, L, Rtr, DŽ, NdŽ žr. smalsus 1: Nebūk toks smalstùs: ateis laikas – sužinosi Ds. Tavo duktė baisiai smalstì Rgv. Juk visi smalstieji ir paskalūnai buvo susimetę į Baltąjį kalną ir ten žiopsojo Mš. ^ Nebūk toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”